JAARLIJKSE KLEDINGINZAMELING UITGESTELD NAAR OKTOBER

Met een jaar vertraging door corona, zou het de 30e keer zijn dat de Lions Club, de Leo Club, de medewerkers van VZW De Bremberg en van VZW Martine Van Camp eind april deur-aan-deur oude kleding, schoenen en textiel zouden ophalen. 

Door de beperkingen als gevolg van het coronavirus, zal de inzameling die gepland was op zaterdag 24 april ook dit jaar niet doorgaan.  Dit is een zware slag voor de organisatoren, want zij hebben hun financiële steun toegezegd aan het project Poels,  waarvan de werken volop aan de gang zijn.  Als alles goed gaat, dan zal de deur-aan-deur ophaling dit jaar georganiseerd worden op zaterdag 2 oktober en vieren we eindelijk onze 30e ophaling !

We roepen ondertussen iedereen op om de oude kledij in onze gekende containers te deponeren.  Ze zijn duidelijk herkenbaar en worden frequent leeggemaakt.  
Zo hopen we nog steeds dat onze kledij-inzameling kan verder lopen.  De inkomsten zijn broodnodig. 

Een overzicht van onze containers vind je op: www.lionsclubdiest.be/kledinginzameling

Alvast bedankt voor jullie broodnodige steun!

De werken aan aan het woon- en dagcentrum Poels vorderen goed

Eind december werd de kerk afgebroken en werd gestart met de grondwerken. Intussen rijzen de eerste muren de hoogte in.

Luchtopnames augustus 2020
Studiebureel HOSPUR bezorgde ons volgende beelden:


Door de coronaperikelen hebben de werken stilgelegen, maar toch meent de aannemer rond het eind van het jaar de gebouwen te kunnen afwerken. Daarna hebben onze eigen mensen nog een aantal weken werk, zodat wij zullen kunnen verhuizen in de eerste maanden van 2021.

onthulling gedenksteen MVC Poels

18 februari 2020: onthulling gedenksteen.

Een blijvende herinnering aan E.H.Poels en aan de kerk die op die plaats gedurende bijna 60 jaar het centrum was van het sociale leven in de wijk.

De subsidies zijn beperkt tot ongeveer 7% vanwege de provincie. Lions International Foundation steunt met 100.000 $. Lions Club Diest zal gedurende 20 jaar jaarlijks met 60.000 euro steunen. Deze steun wordt vooral verdiend met de inzameling van gebruikte kleding (de witte containers en de inzameling op 25 april). Honderden sympathisanten steunen door giften. En dan mogen wij de duizenden Diestenaars niet vergeten die steunden door de aankoop van eendjes! Natuurlijk is alle bijkomende hulp welkom!

Mogen wij er op rekenen dat ook jij een steentje bijdraagt om dit dagcentrum mee te realiseren?
Wij hopen ook jij wil deel uitmaken van onze grote groep sympathisanten. Voor giften vanaf 40 euro
op rekening IBAN BE37 7430 3878 2028 leveren wij een fiscaal attest af.

Schrijf je hier in op onze sympathisant brief

* verplicht veld


Lions Club Diest heeft volgende werken mee gestart:

Entiris

in 1967: Beschermde Werkplaats, later overgedragen aan vzw Entiris

Groenhoef

in 2014: Project Groenhoef. Gestart in samenwerking met de 5 Lions Clubs uit de regio (Aarschot, Diest, Sint-Joris-Winge, Sint-Pieters-Rode, Aarschot – Parel van het Hageland) 

Alles samen raken onze initiatieven meer dan 800 gezinnen in Diest en de ruime omgeving!

Dat een vriendenclub op zoveel steun mocht rekenen om dit alles te realiseren vinden wij fantastisch! 
Dank u aan allen.