De Bremberg

School voor Buitengewoon Onderwijs De Bremberg

In 1963 bestond in Diest hoegenaamd niets aan infrastructuur voor gehandicaptenzorg. Voor gespecialiseerde scholen moest men tientallen kilometers ver en vaak was men dan aangewezen op een internaat.

De Lions Club Diest stichtte een V.Z.W. “School voor Buitengewoon Onderwijs” en richtte een school op voor aangepast onderwijs voor mentaal gehandicapten. 

De eerste lessen werden gegeven in een voorlopige klas onder de St Marthakerk, tot er een houten gebouw werd opgetrokken naast de bestaande wijk-kleuterschool. In 1963 stelden de leden van Lions Club Diest zich persoonlijk borg voor de aankoop van die eerste houten klas. De B.O.-school werd erkend door de staat, die de kosten voor vervoer, leerkrachten en de werkingskosten, maar niet de infrastructuur,  voor zijn rekening nam.

Aan de  houten gebouwen werd steeds verbouwd en bijgebouwd. Dit kon zo niet blijven. Gezien het enorme bedrag dat er nodig was, werd lang geaarzeld en uiteindelijk werd er noodgedwongen beslist om tot nieuwbouw over te gaan. Kostprijs: 1.6 miljoen euro en de staat betaalde enkel een deel van de interest van de lening terug. De afbetalingen liepen tot in 2018 en gebeurden door besparingen op de werkingskosten en vooral met de opbrengst van acties die Lions Club Diest organiseerde. In april 1991 werden de nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. Ze hebben een oppervlakte van 2000 m2 op een perceel grond van 1 hectare 48 ca. en waren voorzien voor ongeveer 80 à 100 leerlingen.

Behalve de klassen zijn er eveneens lokalen voorzien voor logopedie, kinesitherapie en speciale opleidingen in het BuSO.

Sinds de ingebruikname is de aantrekking van de school echter toegenomen en steeg het aantal leerlingen tot 155. Onnodig te zeggen dat de gebouwen snel weer te klein waren. Na jarenlange inspanningen hebben we in 2006 de vergunning verkregen om een nieuwe vleugel met drie klassen bij te bouwen. De nieuwe vleugel werd in 2007 officieel geopend.

School De Bremberg
Containerklassen

Sinds september 2023 is de laatste vleugel in gebruik genomen en is de speelplaats uitgebreid. De bouw van de nieuwe vleugel heeft 1,3 miljoen euro gekost, met subsidies van onder andere het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en OVAM. In de zomervakantie 2023 werden ook de daken vernieuwd en zonnepanelen geplaatst.

De school, die in 1991 werd opgericht voor 80 kinderen, heeft nu meer dan 160 leerlingen en het gebouw is uitgebreid van 657 vierkante meter voor leslokalen naar een ruimte van 81 vierkante meter voor lichamelijke opvoeding.

De leden van Lions Club en de talrijke sympatisanten zullen nog voor vele jaren verschillende acties organiseren.

Voor de jaarlijkse kledinginzameling mogen we rekenen op de hulp van de Leo-club, de bewoners van Martine Van Camp, de ouders en de leerkrachten van de school.

Regelmatig krijgt de school ook steun van verenigingen in de streek die de opbrengst van hun activiteiten aan een goed doel willen besteden. Zo brachten bv. enkele cafévrienden 1700 euro tesamen door in de stad driekoningen te gaan zingen. Dergelijke giften geven de school weer enige ademruimte.

Ook Rotary Diest steunt De Bremberg en schonken in 2015 2 mini-bussen.

Tenslotte zijn er nog veel individuen die via een jaarlijkse storting of via een gift niet alleen financiële steun geven, maar hierdoor ook een hart onder de riem steken van de initiatiefnemers en van alle betrokkenen.

Daarnaast ontvangt De Bremberg ook regelmatig legaten en duo-legaten. Sommige mensen willen op deze manier na hun dood bijdragen tot de realisatie van een goed werk.


Bremberg Diest

De Bremberg
Groenstraat 16
3294 Molenstede

website: https://www.schooldebremberg.com/