Legaten en duo-legaten


Uw steun via een testament of schenking

Bron: Duolegaat Vlaams gewest, site Degroof Petercam

Het Vlaamse decreet van 19 maart 2021 beperkt het fiscaal gunstige regime voor duo legaten. Het duo legaat blijft weliswaar juridisch mogelijk, maar het fiscaal voordeel verdwijnt.

Indien u reeds een testament met een duo legaat heeft opgesteld, blijft het testament geldig, maar zal het goede doel waarschijnlijk het vermaakte legaat verwerpen omwille van de fiscale druk.

Indien u als inwoner van het Vlaams gewest in het verleden een duo legaat heeft opgenomen in uw testament is het raadzaam om dit opnieuw onder de loep te nemen. Er moet op basis van de concrete situatie geanalyseerd worden wat de beste oplossing kan zijn.

Wil je het goede doel blijven steunen, dan kan je best samen met je notaris volgende punten bespreken:

  • Het tarief inzake erf- en schenkbelasting voor goede doelen is in Vlaanderen op 0% gebracht. Deze tariefverlaging geldt wel enkel voor zogenaamde ‘zuivere’ goede doelen. Dat zijn stichtingen van openbaar nut en vzw’s.
  • Onder de nieuwe regeling van de ‘vriendenerfenis’ kan u een bedrag van maximaal 15.000 euro aan één of meerdere goede vrienden overmaken via testament aan 3% erfbelasting (wat resulteert in een maximaal fiscaal voordeel van 3.300 euro).

Aarzel niet om je notaris te contacteren om je vermogensplanning te bespreken.

Als u in het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, blijft deze techniek van duolegaat ongewijzigd. De wet is niet gewijzigd en het principe is nog steeds interessant, zowel wat de erfenis als wat de belasting betreft.

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34 – 1000 Brussel
website : www.notaris.be