Legaten en duo-legaten

Goed nieuws is dat steeds meer mensen ook na hun dood ‘iets goeds willen doen’. Dat kan men bv. door in een testament op te nemen dat een deel van het bezit moet gaan naar een gekozen voorziening. Zeker een verstandig oplossing voor mensen zonder rechtstreekse erfgenamen.

Een torenhoge factuur aan erfbelasting is wellicht geen prettige gedachte voor die mensen en hun erfgenamen. Nochtans kan men hierop anticiperen. Dat betekent niet dat men zijn vermogen zomaar moet wegschenken. Door een goed doel op te nemen in een testament – een duolegaat – kan men de te betalen erfbelasting drastisch verlagen en tegelijkertijd financiële steun geven aan een project zoals Home Martine Van Camp

Via een duo-legaat kan men zowel onze instelling als de erfgenamen een gunst bewijzen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw notaris of neem contact op met directeur Erik Peirelinck, tel 013 35 16 01 of mail erikpeirelinck@martinevancamp.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
Bergstraat 30-34 – 1000 Brussel
website : www.notaris.be