Martine Van Camp

VZW Martine Van Camp wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding. We doen dit in een continue en respectvolle dialoog met de persoon met een ondersteuningsvraag en zijn belangrijkste betrokkenen. Home Martine Van Camp wenst deze missie te realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Vzw Martine Van Camp werd in 1983 door leden van onze Lions club. Woon- en dagondersteuning voor meerderjarige personen met een verstandelijke beperking was een blinde vlek in de regio. Onze club nam een initiatief dat hier een antwoord op gaf. De naam is een verwijzing naar het dochtertje van de Diestse voetballegende uit de jaren 60, Jef Van Camp.  Ondanks een solidariteitsactie die een operatie in de Verenigde Staten moest mogelijk maken overleed Martine ten gevolge van een hartafwijking .

De vzw Martine Van Camp treedt uit de anonieme bescheidenheid. Tot voor kort wist bijna niemand wie Martine Van Camp eigenlijk was. Haar beeltenis prijkt nu groot op de gevel van het pas gerenoveerde verzorgingscentrum.

De vzw Martine Van Camp in Diest heeft eind 2021 haar nieuwe woon- en dagcentrum aan de Tulpenstraat in gebruik genomen. In de dagopvang kunnen 55 personen terecht en in het studiocomplex is plaats voor zes personen.

Het resultaat mag gezien worden!

Dit woon- en dagcentrum is ingeplant in het midden van een woonwijk, net buiten het centrum van de stad. Onze Lions Club heeft veel ambitie getoond om dit project ter waarde van ongeveer 3 miljoen euro mogelijk te maken.

Omdat de Vlaamse overheid geen rechtstreekse subsidies verleende, bleef de hulp beperkt tot 200.000 euro vanwege Vlabinvest (provincie Brabant).

De Lions Club zorgde voor een renteloze lening van 700.000 euro en heeft zich als doel gesteld om jaarlijks de 60.000 euro bij te leggen die de exploitatie van dit centrum te kort komt.

VZW Martine Van Camp wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding. We doen dit in een continue en respectvolle dialoog met de persoon met een ondersteuningsvraag en zijn belangrijkste betrokkenen. Home Martine Van Camp wenst deze missie te realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

VZW Martine van Camp maakt deel uit van Samenwerkingsverband tRede

Daarnaast werden wij op dit ogenblik geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek in ons dagcentrum aan de Speelhofstraat. Door de uitbreiding van het centrale gebouw hadden wij financieel niet de mogelijkheid om een nieuw dagcentrum te bouwen en een maandenlange zoektocht naar een bestaand gebouw in de omgeving heeft nog niets opgeleverd. Voor dit nieuwe dagcentrum kunnen wij niet meer rekenen op bouwsubsidies van de overheid.


15/05/2022 Officiële inhuldiging woon- en dagcentrum vzw Martine Van Camp

Op zondag 15 mei, Dag van de Zorg, werd het het woon- en dagcentrum ‘Poels’ van vzw Martine Van Camp officieel ingehuldigd. In de dagopvang kunnen 55 personen terecht. En in het studiocomplex is er plaats voor 6 personen.

Lions Club Diest heeft de ambitie getoond om dit project ter waarde van ongeveer 3 miljoen euro mogelijk te maken. Omdat de Vlaamse overheid geen rechtstreekse subsidies verleende, bleef de hulp beperkt tot 200.000 euro vanwege Vlabinvest (provincie Brabant).

Lions Club Diest zorgde voor een renteloze lening van 700.000 euro en heeft zich als doel gesteld om jaarlijks de 60.000 euro bij te leggen die de exploitatie van dit centrum te kort komt.

Gezien op ROV-tv
Nieuwbouw dagcentrum vzw Martine Van Camp helemaal klaar

Op de plaats van de vroegere kerk van pastoor Poels staat nu woon- en dagcentrum Poels. Een nieuwbouw vol ruime lokalen die gebruikt zullen worden voor de werking van vzw Martine Van Camp. Daar kunnen nu volwassenen met een mentale beperking hun dagen vullen met verschillende activiteiten.  


Dagcentrum Poels

Plannen van de nieuwbouw: zie www.kpw-architecten.be


Martine Van Camp
Turnhoutsebaan 57
3294 Molenstede

website: www.martinevancamp.be