Martine Van Camp

VZW Martine Van Camp wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding. We doen dit in een continue en respectvolle dialoog met de persoon met een ondersteuningsvraag en zijn belangrijkste betrokkenen. Home Martine Van Camp wenst deze missie te realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

VZW Martine van Camp maakt deel uit van Samenwerkingsverband tRede

Daarnaast werden wij op dit ogenblik geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek in ons dagcentrum aan de Speelhofstraat. Door de uitbreiding van het centrale gebouw hadden wij financieel niet de mogelijkheid om een nieuw dagcentrum te bouwen en een maandenlange zoektocht naar een bestaand gebouw in de omgeving heeft nog niets opgeleverd. Voor dit nieuwe dagcentrum kunnen wij niet meer rekenen op bouwsubsidies van de overheid.

Project Poels 

Dagcentrum Poels

We vonden een oplossing bij vzw Parochiale Werken. De Sint-Jan Berchmanskerk die in 1963 eigenhandig werd gebouwd door Jozef Poels zocht een nieuwe bestemming. Jozef Poels, hij overleed in november 2015 op 86-jarige leeftijd, zei in de maanden voor zijn dood dat de oude kerk moest verdwijnen voor iets nieuws dat zorgt voor de zwakkeren in de samenleving.

In de plaats van de kerk komt er een verzorgingscentrum, met burelen en vergaderzalen, een atelier voor dagbesteding en zes studio’s voor begeleid wonen. Het huidige dagcentrum in de Speelhofstraat verhuist eind 2020 naar deze nieuwe locatie.

Lions Club Diest heeft zich geëngageerd om het project Poels te steunen ten belope van 1.200.000 euro (20 jaar x 60.000 euro). Eerder deed de vereniging een vergelijkbare inspanning voor De Bremberg. Het geld komt deels van de kledinginzameling die de Lions organiseert.

Plannen van de nieuwbouw: zie www.kpw-architecten.be

100.000 dollar steun voor project Poels

De Ijslandse Gudrun Yngvadottir, International President van Lions Club International, kwam op 14 februari 2019 op bezoek bij Lions Club Diest. Yngvadottir is de 101ste International President en ze is ook de eerste vrouw in die functie. Ze geeft impliciet leiding aan de 1.400.000 Lions in de wereld. Een bezoek van de International President is hoogst uitzonderlijk. Ze bracht een bezoek aan onze projecten Home Martine Van Camp en De Bremberg.

De International President had een goede reden om naar Diest te komen. Lions Club International Foundation (LCIF) bevestigde namelijk dat ze het project Poels steunen met een bedrag van 100.000 dollar. Dit bedrag is het maximum voor dergelijke projecten en het wordt slechts uitzonderlijk toegekend.

Eendjeskoers 2019

23 juni 2019 organiseerde we onze 2de eendjeskoers tijdens Supermercado, de zuiderse markt met braderie in Diest. Geen echte eendjes maar wel duizenden plastic eendjes koersten die dag richting de finish. Iedereen kon deelnemen aan de race. Het snelste eendje werd eigenaar van een Volvo V40, geschonken door garage Rutten.


Martine Van Camp
Turnhoutsebaan 57
3294 Molenstede

website: www.martinevancamp.be