Martine Van Camp

De bouw van ons ‘project Poels’ heeft deels door Corona aanzienlijke vertraging opgelopen: tot wel 6 maanden. De voorlopige oplevering heeft vorige week plaats gehad, zodat de ingebruikname voor over enkele weken is.

Het resultaat mag gezien worden!

Dit woon- en dagcentrum is ingeplant in het midden van een woonwijk, net buiten het centrum van de stad. Zoals ik vroeger reeds verteld heb, heeft onze Lions Club veel ambitie getoond om dit project ter waarde van ongeveer 3 miljoen euro mogelijk te maken.

Omdat de Vlaamse overheid geen rechtstreekse subsidies verleende, bleef de hulp beperkt tot 200.000 euro vanwege Vlabinvest (provincie Brabant).

De Lions Club zorgde voor een renteloze lening van 700.000 euro en heeft zich als doel gesteld om jaarlijks de 60.000 euro bij te leggen die de exploitatie van dit centrum te kort komt.

Onze belangrijkste inkomstenbron was tot 2019 de inzameling van oude kleding. Deze viel sterk terug tijdens de corona-epidemie, maar wij hopen die terug te kunnen brengen naar een normaal peil.  Op 2 oktober gaan wij weer deur-aan-deur om gebruikte kleding op te halen. Gelukkig bleven onze sympathisanten ons steunen en ook de jaarlijkse wijnactie kende de voorbije jaren succes.

VZW Martine Van Camp wil een kwalitatief sterk antwoord geven op de vraag van meerderjarige personen met een verstandelijke beperking naar ondersteuning op het vlak van leven, wonen en dagbesteding. We doen dit in een continue en respectvolle dialoog met de persoon met een ondersteuningsvraag en zijn belangrijkste betrokkenen. Home Martine Van Camp wenst deze missie te realiseren in een open bedrijfscultuur met aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

VZW Martine van Camp maakt deel uit van Samenwerkingsverband tRede

Daarnaast werden wij op dit ogenblik geconfronteerd met een nijpend plaatsgebrek in ons dagcentrum aan de Speelhofstraat. Door de uitbreiding van het centrale gebouw hadden wij financieel niet de mogelijkheid om een nieuw dagcentrum te bouwen en een maandenlange zoektocht naar een bestaand gebouw in de omgeving heeft nog niets opgeleverd. Voor dit nieuwe dagcentrum kunnen wij niet meer rekenen op bouwsubsidies van de overheid.

Dagcentrum Poels

Plannen van de nieuwbouw: zie www.kpw-architecten.be


Martine Van Camp
Turnhoutsebaan 57
3294 Molenstede

website: www.martinevancamp.be