Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • het voorontwerp van wet (16 maart 2018) over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

 
2. Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft
Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer
Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail

SituatiesVerzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’sIP-adres
U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons opNaam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft
Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer
Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail
EendjeskoersVolgende gegevens werden verzameld door website www.eendjeskoers.be:
– Naam
– Voornaam
– Adres
– Email adres
– Telefoonnummer (Optioneel)
Deze gegevens werden ons bezorgd via een Excel bestand om op de dag van de eendjeskoers de winnaar te contacteren.Nadien werden deze gegevens toegevoegd aan de sympathisanten lijst in Mailchimp. Via deze online applicatie is het mogelijk een nieuwsbrief te versturen naar je opgegeven adres. Met een link onderaan de mail heb je steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven op dit systeem. 
WijnactieDe wijnactie is een e-commerce webshop gehost onder www.lionsclubdiest.be. Hier verzamelen we volgende gegevens:NaamVoornaamAdresEmail adresTelefoonnummer (Optioneel)Je contactpersoon bij Lions Club DiestJe bestelgegevens van de wijnactieTot heden werden deze gegevens niet gebruikt om je te contacteren. Je contactpersoon bij Lions Club Diest zal je persoonlijk contacteren in het kader van de lopende wijnactie.
Sympathisantenactie De sympathisantenactie wordt niet beheerd op deze website. De verantwoordelijke van de symathisantenactie heeft een lijst met je contactgegevens:Naam contactAdres gegevensGestorte bedragen
Voor meer info over deze lijst, of om je uit te schrijven, volstaat een mail naar sympathisanten@lionsclubdiest.be


Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar  uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

 
3. Gebruik van cookies

Zie deze pagina

4. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres is 12 maanden
 • van de cookies is 13 maanden
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail is 1 maand

5. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen 

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail met uw vraag via de contact pagina.

 
6. Klachten

Als u vindt dat Lions Club Diest zaken uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be(link stuurt een e-mail)