Dienstencentrum Kamiano Groenhoef

Wonen, dagbesteding en kort verblijf voor volwassenen met een niet-aangeboren handicap

Vzw Martine Van Camp en vzw Stijn sloegen de handen in elkaar om dit project voor personen met een niet-aangeboren hersensletsel mogelijk te maken. In Groenhoef kunnen mensen terecht die na een verkeersongeval, beroerte of ernstige ziekte blijvend ondersteuning nodig hebben op vlak van wonen, dagbesteding en verzorging.

Een niet aangeboren hersenletsel (“NAH”) ontstaat plots. Het kan veroorzaakt zijn door een ongeval, een beroerte (CVA), een hersentumor, … De gevolgen zijn heel uiteenlopend en beïnvloeden verschillende levensdomeinen: thuissituatie, relaties, werk, vrije tijd. De ernst van deze gevolgen kan eveneens sterk variëren. In een niet onaanzienlijk aantal situaties is een volledige terugkeer naar het eigen sociaal netwerk dan ook niet of slechts ten dele mogelijk. De fysieke zorg kan te zwaar zijn en
de gevolgen op psychosociaal en relationeel vlak kunnen heel ingrijpend zijn. De nood aan specifieke ondersteuning was al langer gekend maar tot voor enkele jaren ontbrak regionaal een concreet antwoord op deze problematiek. Immers ook wanneer de zorg te zwaar wordt, blijft het essentieel dat het sociaal netwerk van de betrokkene dicht bij de zorg zelf betrokken wordt.

Voor de realisatie van dit project gingen wij een grote lening aan. 5 Lions Clubs uit de regio werken samen om de afbetaling van deze lening mogelijk te maken: 

Voor de terugbetaling van de lening organiseren we jaarlijks een golftornooi, een kreeftenfestijn en een mosselfestijn

Situering

Het is belangrijk dat mensen met een handicap dicht bij huis ondersteuning vinden die aangepast is aan hun vraag. Vzw Stijn begrijpt dat en gaat dan ook voortdurend op zoek naar blinde vlekken in het zorgaanbod.

De lange wachtlijsten in Vlaams-Brabant voor aangepaste ondersteuning aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) liegen er niet om. De nood is hoog! 

Doelgroep

Groenhoef ondersteunt mensen met NAH op medisch, sociaal en verzorgkundig gebied. In Groenhoef zal zowel wonen (16 plaatsen), dagbesteding (6 plaatsen) als kortverblijf (1 plaats) mogelijk zijn. Het project is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).  

Visie

Naast het belang van zorg op maat, individualiteit en privacy, vinden we ook open communicatie heel belangrijk. Iedereen wordt beschouwd als gelijkwaardige partner in het zorgproces.
Niet alleen de zorggebruiker, maar ook de familie en het sociale netwerk spelen vaak een belangrijke rol in het verhaal. Groenhoef is dan ook een open huis, waar je familie, vrienden en kennissen van harte welkom zijn.  
 

Het initiatief bevindt zich te Scherpenheuvel-Zichem, in de deelgemeente Schoonderbuken, langsheen de straat ‘Groenhoef’.


Groenhoef

Groenhoef
Groenhoef 67
Scherpenheuvel-Zichem

Website: www.groenhoef.be
Facebook: www.facebook.com/Groenhoef