Big Spring Event 2017

100 jaar ten dienste van de maatschappij

100 jaar Lions

De basis voor de Lions werd in 1917 gelegd door de 38-jarige zakenman Melvin Jones uit Chicago. Hij was er secretaris van een Business Circle.

Hij stelde zich de vraag :

What if these men,” Melvin Jones asked, “who are successful because of their drive, intelligence and ambition, were to put their talents to work improving their communities?”

Hij enthousiasmeerde de leden van zijn business club om hun talenten ook in te zetten om de samenleving te verbeteren. Die oproep vond in meer plaatsen gehoor, wat leidde tot de oprichting van de Association of Lions Clubs op 7 juni 1917 in Chicago. 
Ook in Canada werd dit initiatief gevolgd, zodat in 1920 Lions Clubs International kon worden opgericht. Mexico volgde in 1927. In de jaren 1950 en 1960 groeide de organisatie gestaag, met nieuwe clubs in Europa, Azië en Afrika.

Lions Clubs International (LCI) is de grootste service club en één van de grootste NGO’s wereldwijd, met een netwerk van 1,4 miljoen leden verspreid over 46.000 clubs in 210 landen.

De eerste Belgische Lions Club werd opgericht in 1952.

Lions Clubs International legt zich toe op een verscheidenheid van goede doelen. Aan deze goede doelen schonk de humanitaire organisatie Lions Clubs International Foundation sinds haar oprichting in 1968 reeds zo’n 1 miljard USD. Dat gaat van het voorzien van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First programma), tot het bestrijden van de mazelen (One shot One life programma), of het steunen van de Special Olympics. Daarbovenop halen de 46.000 Lionsclubs in de wereld nog eens jaarlijks in hun landen samen 1 miljard USD op om hun lokale sociale werken te steunen.

In de aanloop naar het honderdjarig bestaan in 2017 lanceerde Lions Clubs International de “Centennial Challenge”, waarmee zij oorspronkelijk 100 miljoen mensen wilden bereiken, verspreid over de vier ankerpunten van de sociale werking van de Lionsclubs: 

  • Zicht: 25 miljoen mensen behoeden voor blindheid of om ze het zicht terug te geven (bv. door oogonderzoek, voorzien van brillen en andere visuele hulpmiddelen)
  • Jeugd: 25 miljoen jongeren helpen (studiebeurzen, zieke kinderen en jongeren in nood helpen)
  • Milieu: 25 miljoen mensen helpen met milieuprojecten (door recyclage, bomen planten,…)
  • Honger: voedsel voorzien voor 25 miljoen mensen (o.a. noodhulp bij hongersnoden,voedselbedeling aan ouderen)

De “Centennial Challenge” bleek al snel een waar succes te zijn, want met veel trots heeft Lions Clubs International de kaap van 100 miljoen al ruimschoots overschreden. Zo bereikten de Lions tot op heden maar liefst 138 miljoen mensen.

Lions Manneke Pis

Op 19 november 2016 kreeg Manneken Pis een officieel Lions100 kostuum aangemeten. Dit betekende het officiële startschot van het feestjaar ‘Lions100’ in België. Om 100 jaar Lions te vieren, en om bij te dragen aan de Centennial Challenge, organiseren de Belgische Lions op 26 maart 2017 evenementen over heel het land, waarbij milieu-acties centraal staan:

Onze club deed mee aan het Big Spring Event. Met de steun van OVAM, die instaat voor kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen, zullen de Lions zwerfvuil opruimen langs wandelpaden, bermen en parken. Hieraan wordt bovendien een boomplanting gekoppeld. Niet minder dan 26.960 bomen werden geplant op ongeveer 19,48 hectaren in samenwerking met Agentschap voor Natuur & Bos op 11 locaties. 32 Lions clubs sponsorden samen 11.060 bomen.

De dag kon niet mooier beginnen. Een stralende zon. De eerste groepen van Lions leden vertrokken al vroeg naar de onderscheiden locaties om de dag vlot te laten verlopen. Tentjes werden opgezet, pijlen werden aangebracht, materiaal werd uitgeladen en foodtrucks werden in stelling gebracht. De deelnemers konden worden ontvangen. Zwerfvuil opruimen en/of bomen planten, niets was teveel voor de gemotiveerde Lions, Leo’s en hun vrienden.