Voedselbanken

De mooiste cadeaus horen op iedere tafel. Steun de Voedselbanken.

Elk jaar in november vind je onze leden een week lang terug aan de ingang van de Delhaize in Diest.

De feestdagen zijn niet voor iedereen de leukste tijd van het jaar. Ook voor zij die zich geen verse en gezonde maaltijd kunnen veroorloven? Jij kan hen helpen! Wij werken samen met de Voedselbanken om verspilling tegen te gaan en mensen in nood te helpen. Jij kan ook helpen door een maaltijd te doneren.

Voedselbanken strijden tegen voedselverspilling!

Ons land telt 9 regionale Voedselbanken die elk verantwoordelijk zijn voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan behoeftigen. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

Lions en Delhaize zijn structurele partners van de Voedselbanken

De Lions hebben de de Voedselbanken altijd gesteund. In West-Vlaanderen en Brabant werden ze zelfs door Lions opgericht. De afdelingen van de Voedselbanken worden beheerd door vrijwilligers, waaronder vele Lionsleden.

De Lions dragen hun steentje bij tot de jaarlijkse inzamelactie van Delhaize. Tot voor enkele jaren werden voedingsproducten ingezameld, nu wordt gewerkt met een systeem van waardebons.

Voor de Delhaize-inzamelactie wordt het steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te vinden. Vandaar ook de steun van vele Lions Clubs. Hoewel Vlaanderen het in verband met armoede relatief goed doet in vergelijking met ander Europese regio’s, zijn de naakte cijfers schrijnend. Meer dan 600.000 Vlamingen leven onder de armoedegrens en in sommige gemeenten wordt 15% van de kinderen geboren in een kansarm gezin.