Sympathisanten

Brief 2019

Beste sympathisant,
 

Sedert 1991 betaalt onze Lions Club het grootste deel van de lening van VZW De Bremberg af. Gespreid over al die jaren spreken wij over een bedrag van 1,4 miljoen euro. Het andere deel betaalde De Bremberg vanuit haar werkingsmiddelen. Dit konden wij doen met jullie hulp en door onze verschillende acties, waarvan de kledinginzameling de meest gekende is. Sinds dit jaar is onze lening afgesloten.

Dat deze afbetalingen ten einde lopen, wil niet zeggen dat wij De Bremberg niet verder zullen steunen en helpen, maar financieel gezien, moeten wij nu een ander project centraal stellen.

Enkele maanden geleden namen de leden van onze Lions Club een belangrijke beslissing:

de volgende 20 jaar zullen wij ons inzetten voor het nieuwe dagcentrum dat VZW Martine Van Camp in de volgende maanden zal bouwen aan de Tulpenstraat (site ‘Poels’ – naast het Beverbeekhuis).

Heb je het filmpje reeds gezien? 

Onze inzet is meer dan nodig. Het dagcentrum aan de Speelhofstraat is verouderd, onaangepast en te klein. In de nieuwe PVF- de persoonsvolgende financiering door de overheid- is zeer weinig voorzien voor de infrastructuur voor dagcentra. Zonder onze en uw hulp kan Martine Van Camp deze nieuwbouw niet aan. Vandaar die beslissing van onze club: wij zullen onze schouders onder dit project zetten. Naast een renteloze lening, wil Lions Club Diest de 60.000 euro per jaar bijeen brengen die ontbreken in het financieel plaatje!

Wanneer wij schrijven ‘wij zullen’ of ‘de Lions Club zal’, dan bedoelen wij natuurlijk dat wij initiatieven zullen nemen en dat wij rekenen op steun en samenwerking. Zo zal bv. de kledinginzameling vanaf 2019 ook ten voordele van dit dagcentrum zijn en zullen ook jullie jaarlijkse giften gebruikt worden voor de lening die VZW Martine Van Camp aan zal gaan.

De voorontwerpen voor het nieuwe dagcentrum zijn klaar. De architecten werken nu de definitieve plannen en bestekken uit. Het wordt een soort ‘erf’ met twee gebouwen voor het dagcentrum en een gebouw met zes studio’s voor de huisvesting van onze cliënten.

Er zal veel hulp nodig zijn!

Mogen wij er op rekenen dat ook jij een steentje bijdraagt om dit dagcentrum mee te realiseren?
Wij hopen ook jij wil deel uitmaken van onze grote groep sympathisanten. Voor giften vanaf 40 euro
op rekening IBAN BE37 7430 3878 2028 leveren wij begin 2020 een fiscaal attest af.

Je weet dat elke euro die we mogen ontvangen voor 100 % bijdraagt aan de zorg voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Allen die van jouw steun genieten danken er u dan ook oprecht om.