Eendjeskoers 2019

Start Eendjeskoers 2019

Eind jaren '60 verdween de Demer uit het centrum van Diest. De overstromingen en de geurhinder waren een last, en men leidde de rivier rond de stad. De oude rivierbedding werd dichtgemaakt. 

De voorbije decennia is de waterkwaliteit van de Demer echter zodanig verbeterd dat de openlegging opnieuw mogelijk werd. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het stadsbestuur van Diest en Aquafin sloegen de handen in elkaar om het Demerwater opnieuw in de stad te brengen, proper én veilig.

In 2016 was er een feestelijke opening met onze eerste eendjeskoers. 12.228 plastieken eendjes koerste vanuit de Demerstraat stroomafwaarts naar de Kaai. Iedereen kond deelnemen door een krasbiljet voor 5 euro te kopen en zich online te registreren. De opbrengst ging integraal naar de projecten van Home Martine Van Camp en De Bremberg.

In 2019 organiseerde we onze 2de eendjeskoers. Dit keer raceten 8940 plastic eendjes koersten richting de finish.  H.K. uit Heren had het snelste eendje gekozen en werd eigenaar van een Volvo V40, geschonken door garage Rutten. De opbrengst was dit jaar ten voordele van het Project Poels, een woon- en dagcentrum voor mensen met een beperking. 

Lees hier het verslag van Hedwig Neesen op Hola Hageland.


Eerste 3 prijzen zijn dit jaar voor

E 03780 - H.K. uit Herent wint de Volvo V40 geschonken door Garage Rutten

E 06671 - N.G. uit Diest wint de Elektrische fiets geschonken door Ride

E 08758 - B.F. uit Zichem wint een minitrip geschonken door Omnia Travel


KLIK HIER VOOR DE VOLLEDIGE WINNAARSLIJST 2019

 

 

Bedankt Diest!

De eendjeskoers was opnieuw een groot succes. Bedankt voor jullie grandiose steun.

 

Bedankt Supermercado

Onze 2de editie van de eendjeskoers vond plaats tijdens het zuiders stadsfestival Supermerado. Bedankt Supermercado voor jullie organisatie en steun. Het was een onvergetelijk weekend.

 

Supermercado

 

Bedankt aan alle sponsors

 

Lions Club Diest KBC Belfius Brico Diest Stad Diest Het Belang van Limburg ING Bank Lens Online Omnia Travel Ride Sanza  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Volvo Garage Rutten Lux Cars

 

Bedankt aan Leo Club Diest

De Leo's hebben geholpen met de verkoop en organiseerde een cavabar tijdens Supermercado en de eendjeskoers.

Verkoop eendjeskoers

 

eendjeskoers

 

Eendjeskoers finish

 

Markske

 

Eendjeskoers finish

Te winnen Volvo V40

 

Leo Club Diest verzorgde de cava-bar

 


Reglement Eendjeskoers 2019 Parkeren in Diest website: www.eendjeskoers.be

 

Eendjeskoers 2016

Op 4 september 2016 organiseerden wij een eerste eendjeskoers op de Demer in Diest.  Dit werd een enorm succes. 30.000 aanwezigen volgens de pers, “sedert de bevrijding in 1945 was er nooit meer zo veel volk als op 4 september 2016”

 Eendjeskoers 2016 Diest Eendjesrace 2016 Lions  Eendjeskoers Diest 2016

 

Meer info over de Demer in Diest: