Newsflash

Algemeen
Lions Club Diest PDF Afdrukken E-mail

Wijnactie 2017

Beste,

Bedankt voor jullie bestellingen! Begin december zal uw contactpersoon u contacteren voor de levering af te spreken.


Van bij de aanvang gaat de opbrengst integraal naar de afbetaling van de lening voor de school “De Bremberg”. VZW De Bremberg organiseert onderwijs aan kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten met een matige tot ernstige mentale beperking. In onze school staat het kind centraal. Wij houden rekening met de individuele mogelijkheden van het kind en streven maximale vorderingen na op leergebied, op sociaal en emotioneel vlak, op motorisch vlak. Kortom wij hebben oog voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling. 

Lions Club Diest is de oprichter van oa. Home Martine Van Camp en De Bremberg:

VZW De Bremberg is een school voor buitengewoon onderwijs. Er volgen 180 kinderen les, gegeven door 80 gespecialiseerde leerkrachten. De Bremberg is gelegen achter het station van Diest. Het beheer is volledig in handen van leden van Lions Club Diest.
meer info: www.debremberg.be

VZW Home Martine Van Camp staat met 120 medewerkers in voor de zorg voor 140 volwassenen met een mentale beperking. De belangrijkste vestiging van Home Martine Van Camp is gelegen aan de Turnhoutsebaan te Diest. Andere vestigingen zijn verspreid over Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Momenteel wordt gezocht naar een oplossing voor het plaatsgebrek in het dagcentrum. Er zijn geen subsidies te verkrijgen voor een eventuele nieuwbouw. Het beheer van de VZW is volledig in handen van leden van Lions Club Diest. Meer info: www.martinevancamp.be

Beide instellingen zijn erkend door de overheid en worden gesubsidieerd. Deze hulp van de overheid is er vooral voor de lonen van de medewerkers. Voor de infrastructuur kwam de overheid in het verleden tussen voor ongeveer 70%. Het saldo werd gefinancierd door de instellingen zelf en door Lions Club Diest. Dit deed de club met de hulp van talrijke sympathisanten, door de jaarlijkse inzameling van oude kleding en door tal van andere initiatieven.

Beide instellingen zijn voor vele mensen uit de streek een begrip. De Bremberg, Home Martine Van Camp, Entiris Diest: in de instellingen die door Lions Club Diest werden opgericht en waar zij nog steeds bij betrokken zijn, vinden elke dag meer dan 800 mensen een plaats als medewerker of als zorggebruiker.

Met oprechte dank en hartelijke groeten!
Lions Club Diest
 

 


50 jaar LCD

50 fantastische jaren

Reeds 50 fantastische jaren is onze Lions Club actief ten bate van de mensen met een handicap. Een halve eeuw lang mochten wij met uw hulp nieuwe initiatieven nemen, bouwen, uitbreiden, zorgen.  Samen met u, samen met de directies en medewerkers van De Bremberg, Entiris, Home Martine Van Camp en Groenhoef, samen met vele anderen konden wij ‘sociaal ondernemerschap’ in de praktijk brengen nog voor de term was uitgevonden. 

De Bremberg’ telt 180 leerlingen en ruim 100 leerkrachten, logopedisten, kinesisten, e.d.

De beschermde werkplaats Entiris werd in 1967 door Lions Club Diest opgestart en nadien overgedragen aan VZW Entiris. De werkplaats in Diest telt nu meer dan 300 werknemers.

Home Martine Van Camp zorgt dagelijks voor meer dan 140 volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit doen zij met ruim 100 medewerkers.

Groenhoef is ontstaan door een samenwerking van VZW Martine Van Camp en VZW Stijn. Groenhoef wordt gesteund door de 5 Lions Clubs van het Hageland en zorgt dagelijks voor 16 inwonende en 8 niet-inwonende mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Voor de zorg staan 15 medewerkers is, maar ook een groot aantal externe verpleegsters en zorgverleners.

Alles samen raken onze initiatieven meer dan 800 gezinnen in Diest en de ruime omgeving!

Dat een vriendenclub op zoveel steun mocht rekenen om dit alles te realiseren vinden wij fantastisch! Dank u aan allen. 

 

Lions Clubs International (LCI) bezocht onlangs onze projecten en maakte volgend Engelstalig filmpje. Dit nieuwsbericht werd wereldwijd verspreid onder de Lions leden. 

 

 

Maar het werk is niet af.

Hoe fier wij ook zijn op hetgeen wij samen met u en met vele anderen hebben kunnen realiseren, toch weten wij dat de noden nog groot zijn. De wachtlijsten in ons land zijn nog zeer lang en een aantal zorgbehoevenden hebben niet de middelen om zelf de nodige zorg te betalen. Naast ‘zorg’ is er dus ook een ‘sociaal’ aspect aan ons werk.

Uw steun wordt ingezet voor onze instellingen voor volwassenen met een beperking:

Home Martine Van Camp is in 2014 gestart met de uitbreiding en de vernieuwing van het centrale gebouw aan de Turnhoutsebaan. De werken zullen 3 jaar duren en wij creëren zowel een aantal nieuwe plaatsen voor de huidige doelgroep als een nieuwe opvang voor personen met een verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsstoornissen. Verder leest u over de noodzaak om tegen 2018 een andere en ruimere plaats te vinden voor het dagcentrum.

Groenhoef ontvangt elk jaar een deel van uw giften en betaalt daarmee de lening af waarmee wij ons zorgcentrum konden realiseren.

Voor giften vanaf 40 euro op rekening IBAN BE37 7430 3878 2028 leveren wij een fiscaal attest af.          

U weet dat elke euro die we mogen ontvangen voor 100 % bijdraagt aan de zorg voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking. Allen die van uw steun genieten danken er u dan ook oprecht om. 

VZW Home Martine Van Camp kan ook  legaten (erfenissen) en duo-legaten aanvaarden. Hiervoor kan u onze directeur Erik Peirelinck van Home Martine van Camp contacteren op nummer 013 35.16.01.  Natuurlijk kan u ook terecht bij uw notaris.

 

Onze hartelijke groeten. 

 

Lions Club Diest 

Voor onze doelstellingen, onze historiek en erecode in onze club verwijzen we graag naar de officiële nationale website: MULTIDISTRICT 112 - BELGIUM

Lions Club Diest
District : B
Gewest & Zone : III/41

Charter Datum Oak Brook: 25/XI/1963
Charter Datum België: 11/IX/1965

 
© 2017 Lions Club Diest
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.